Crnogorsko Narodno Pozoriste - Montenegrin National Theatre

Učitavanje podmenija
18.06.2014.|KONKURS

 

Savjet Crnogorskog narodnog pozorišta u sastavu: Stevan Koprivica, predsjednik, i članovi Željko Sošić, Natalija Vujošević i Miško Caušević, donijeli su odluku da se raspiše Konkurs za nagradu CNP-a za savremeni domaći dramski tekst i Konkurs za nagradu CNP-a za domaću dramu neafirmisanih autora.

 
3. KONKURS ZA NAGRADU CNP-a ZA SAVREMENI DOMAĆI DRAMSKI TEKST 

    
Crnogorsko narodno pozorište raspisuje  3. Konkurs za nagradu CNP-a za savremeni domaći dramski tekst “Izgubljeno-nađeno: dramska remapiranja novije crnogorske istorije”.

Ovako postavljenim tematskim okvirom dramski pisci i spisataljice se pozivaju da remapiraju noviju crnogorsku istoriju, da istorijske događaje i ličnosti – znane ili neznane,  sačuvane ili zagubljene u pamćenju zajednice – pronađu i identifikuju kao moguća nova uporišta za savremenu kolektivnu samoidentifikaciju.    

Pravo učešća imaju svi autori/ke koji su državljani/ke Crne Gore.

Mogu se kandidovati samo drame koje prethodno nisu publikovane i  izvođene.

 

Autori/ke mogu kandidovati najviše dvije drame. 

 

Dodjeljuje se samo jedna nagrada. Autoru/ki nagrađene drame biće dodijeljena plaketa i novčana nagrada u iznosu od 5000 Eur. O izboru najuspješnije drame odlučivaće petočlani žiri u sastavu: Stevan Koprivica, Selma Spahić, Borka Pavićević, Darko Lukić i Janko Ljumović.  

 

Crnogorsko narodno pozorište ima pravo praizvedbe nagrađenog teksta, koje može da realizuje tokom dvije godine od proglašenja rezultata konkursa. U slučaju izvođenja drame, autor/ka nagrađene drame ustupa svoja autorska prava CNP-u bez nadokande. Takođe, autor/ka nagrađene drame se odriče autorskih prava u slučaju objavljivanja nagrađenog dramskog teksta u izdanju Crnogorskog narodnog pozorišta.
 
Konkurs je anoniman. Autori/ke predaju dvije zasebne koverte: u jednoj koverti (na kojoj treba da piše: “Za Konkurs CNP-a za savremeni domaći dramski tekst / drama”) treba dostaviti  5 odštamapanih primjeraka drame, od kojih svaki treba da bude potpisan šifrom (bez navođenja imena autora/ke), dok u drugoj koverti (na kojoj treba da piše: “Rješenje šifre/naziv šifre”) treba dostaviti naziv šifre, ime i prezime autora/ke teksta koji je potpisan tom šifrom i kontakt podatke autora/ke.

 

Tekstovi se dostavljaju arhivi Crnogorskog narodnog pozorišta, ili se mogu slati poštom na adresu: Crnogorsko narodno pozorište, Ul. Stanka Dragojevića 18, 81 000 Podgorica.

 

Tekstovi se mogu dostavljati ili slati poštom do 31. maja 2015.

 

Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture Crne Gore.

 

KONKURS ZA NAGRADU CNP-a ZA DOMAĆU DRAMU NEAFIRMISANIH AUTORA “SKROZ NOVA DRAMA”
 

Crnogorsko narodno pozorište raspisuje Konkurs za nagradu CNP-a za savremeni domaći tekst neafirmisanih autora “Skroz nova drama”.

 

Crnogorsko narodno pozorište uspostavlja ovaj konkurs radi podsticanja savremene dramske književnosti i ohrabrivanja autora/ki koji još nemaju pristup scenama institucionalnih pozorišta, kao i vidljivijeg profilisanja scene Studio -  na kojoj će biti izvođeni nagrađeni tekstovi - kao scenskog prostora otvorenog za mlađe i neafirmisane autore/ke i za inovativne dramske i pozorišne izraze koji uslovnost produkcijskih uslova  scene Studio prepoznaju kao umjetnički izazov.

 

Tematski naziv ovogodišnjeg konkursa “Skroz nova drama” je “Junaci našega doba”, kojim se naglašava repertoarska zainteresovanost CNP-a za dramske tekstove koji fokusiraju iskustva savremenosti, naročito iz perspektive mladih ljudi. Identifikovanje “junaka našeg doba” shvaćeno je kao jedan od mogućih puteva traženja odgovora na pitanje o vremenu i društvu u kojem živimo.   

 

Pravo učešća imaju autori/ke koji su državljani/ke Crne Gore.

 

Mogu se kandidovati samo drame koje prethodno nisu publikovane i  izvođene.

 

Autori/ke mogu kandidovati najviše dvije drame. 

 

Dodjeljuje se samo jedna nagrada. Autoru/ki nagrađene drame biće dodijeljena plaketa i novčana nagrada u iznosu od 2000 Eura. O izboru najuspješnije drame odlučivaće tročlani žiri u sastavu: Ivica Buljan, Biljana Srbljanović i Željko Sošić.   

 

Crnogorsko narodno pozorište ima pravo praizvedbe nagrađenog teksta, koje može da realizuje tokom dvije godine od proglašenja rezultata konkursa. U slučaju izvođenja drame, autor/ka nagrađene drame ustupa svoja autorska prava CNP-u bez nadokande. 
 
Konkurs je anoniman. Autori/ke predaju dvije posebne koverte: u jednoj koverti (na kojoj treba da piše: “Za Konkurs Skroz nova drama”) treba dostaviti  3 odštamapana primjeraka drame, od kojih svaki treba da bude potpisan šifrom (bez navođenja imena autora/ke), dok u drugoj koverti (na kojoj treba da piše: “Rješenje šifre/naziv šifre”) treba dostaviti naziv šifre, ime i prezime autora/ke teksta koji je potpisan tom šifrom i kontakt podatke autora/ke.

 

Tekstovi se dostavljaju arhivi Crnogorskog narodnog pozorišta, ili se mogu slati poštom na adresu: Crnogorsko narodno pozorište, Ul. Stanka Dragojevića 18, 81 000 Podgorica.

 

Tekstovi se mogu dostavljati ili slati poštom  do 31. decembra 2014.

 

Pokrovitelj nagrade je Crnogorsko narodno pozorište.

 

 

 

ETCDa li si spremna za izlazak u CNP?Da li si spreman za izlazak u CNP?